hoek

Regelement van Stichting Judo Geelhoed.

 • Het lesgeld moet per maand vooruit voldaan worden, op de eerste dag van de maand met vermelding van naam judoka en lesdag en lestijd. Bijvoorbeeld: Pim Geelhoed di. 19:00
 •  € 17,50 te Sint Maartensdijk
 • Bij overschrijding van de aangegeven betalingsdatum zullen wij helaas, genoodzaakt zijn u de kosten hiervan 
 • € 2,50 te moeten doorberekenen.
 • Het lesgeld is gebaseerd op jaarbasis en verdeeld in 12 termijnen. 
 • Bankgegevens: Iban reknr: NL03RABO0120173980
 • Alleen bij ziekte of ongeval kan het niet betalen van het lesgeld onderling geregeld worden. Mits wij hiervan tijdig in kennis gesteld worden.
 • Lessen die door omstandigheden niet gevolgd kunnen worden kunnen op een andere les ingehaald worden (in overleg met de leraar). 
 • Tijdens schoolvakanties vervallen de lessen, omdat dan volgens gemeentelijke bepalingen de zalen gesloten zijn. 
 • Adreswijzigingen dient U schriftelijk aan ons door te geven.
 • Opzegging van deelname aan de lessen: Door dit schriftelijk of telefonisch mede te delen 1 maand van te voren. 
 • De lessen worden gevolgd voor eigen verantwoording, bij diefstal is de stichting niet aansprakelijk, dus geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers laten liggen.
 • Vijf minuten voor aanvang van de les moet men aanwezig zijn. 
 • Tijdens de les mogen er geen kettingen, horloges, oorbellen en ringen gedragen worden. Ouders, zie er alsjeblieft op dat deze dan ook thuis blijven in verband met kwijtraken. Ook is het verboden om kauwgom in de mond te hebben tijdens de lessen. 
 • Voor wat betreft de hygiëne dienen de nagels schoon en kortgeknipt te zijn. Lange haren moeten in een staart of vlecht bijeengehouden door een elastiekje zonder metaal delen. Er mogen zowel door de leerlingen als door de bezoekers inde zaal geen schoenen gedragen te worden.
 • Het is alleen dames en meisjes toegestaan onder het pak een wit T-shirt of hemd te dragen. 
 • Het bijwonen van de les door b.v ouders werkt vaak negatief voor een kind dit is daarom alleen in overleg met de leiding toegestaan. 
 • Per jaar is er 1x een examen waaraan deel mag worden genomen in overleg met de leraar. 

 

Woensdag 1e groep 18.30-19.30 en 2e groep 19.30-20.30 in Dojo

 

Op Donderdag in sportzaal de wellevaete te Sint-Annaland.

18.30-19.30 

 

Vrijdag wedstrijdtraining 19.00-20.00 in Dojo                            

==================================================

Lesgeld:  

 • Judo jeugd t/m 17 jaar per maand  € 17,50 
 • Per jaar jeugd t/m 17 jaar: € 192,50
 • Judo senioren per maand €20,00
 • Per jaar senioren: € 220,00

 

Betalingskorting:

2de lid: € 2,00 per maand,  per jaar: € 20,00

3de lid: € 3,00 per maand,  per jaar: € 30,00

4de lid: € 4,00 per maand,  per jaar  € 40,00

 

Extra lessen Judo : € 5,00 per maand of   € 50,00 per jaar

Bankreknr: Iban: NL03 RABO 0120173980 ( duidelijk vermelden naam leerling, lestijd, lesplaats

 ==================================================